Menyknapp

Re-Growth

KOMMUNE: KRISTIANSAND

HVOR: KVARTAL 71

KUNDE: 

TYPE: BOLIG- OG NÆRING

ÅR: 2020 - ARKITEKTKONKURRANSE

Trollvegg Arkitekter har vært med i arkitektkonkurranse om utvikling av Kvartal 71 i Kristiansand. Prosjektet omfatter leilighetsbygg og handelsvirksomhet, og ligger sentralt i Kristiansand sentrum.

 

Plassen i dag

sett inn ortofoto md plangrense

Kvartal 71 ligger i Kvadraturen, midt i hjertet av Kristiansand by. Kvartalet er på ca. 20.000 m2 og består i dag av Fylkeshuset i byen som skal rives. Plassen ligger tett opptil bymarka - Baneheia.

Den planlagte byen - Byen ble planlagt og utformet som en idealby preget av et rutenett med 54 like kvartaler på en kvadratisk sandslette. Med tiden har det blitt etablert flere kvartaler. Med heia i bakkant, åpne gateløp og vann på tre kanter ble et forsvarsverk bydg ut på sjøsiden. Kvadraturen er en av Nord-Europas mest gjennomførte, karakteristiske og verneverdige byer fra renessansetiden. Kvadraturen er på mange måter det som gir identitet til byen og som folk flest forbinder med Kristiansand.

 

Konsept 

Naturens tilbakekomst

sett inn konseptskjema med stubber

Når ny bebyggelse skal etableres på fylkestomta, handler det om mer enn bare ny bebyggelsesstruktur. Det handler om å skape et nytt nabolag. Om å få flere beboere til Kvadraturen. Om en sjelden mulighet til å skape gode forbindelser mellom det historiske senteret og bymarka. Når eksisterende bebyggelse skal river sitter en igjen med et blankt ark som gir mange muligheter. Vi i Trollvegg hatt fokus på om en re-etablering av Kvartal 71 kan føre til bedre forbindeler til omrgivelsene? Kan området fortsatt være et landemerke, selv om funksjonene endres? og hvordan kan det nye livet på tomten vokse frem? 

Inspirert av naturens egne prosesser, har utformingen mellom natur og urban bebyggelse blitt til. 

 

Analyser

sett inn slideshow med analyser (- presentasjon- diagram- eksporter- analyser) - trenger ingen tekst på dette avsnittet

 

Situasjonsplan

sett inn situasjonsplan

I motsetning til Kvadraturens mange oppstykkede kvartaler med flere bakgårder, blir Kvartal 71 et samlet kvartal. Fellesarealene åpnes opp for hele byen og blir en forlengelse av Baneheia som ligger i bakkant. Det har vært fokus på at prosjektet ikke skal bli en vegg mot omgivelsene, men åpne seg opp og invitere til bruk og opphold. Det legges opp til felles uteareal for alle de nye boligene. Den nye stien og forlengelsen av Baneheia blir liggende på et plan over et hovedtorg - Nytorget. De nye uteområdene bindes sammen av Banestien og den visuelle kontakten mellom Banestien og Nytorget, så vel som mellom boligene og næringen. Kvartalet blir luftig og åpent. Et sted hvor flere funksjoner kan dele luften og lyset.

 

Uteområdene 

 

Leiligheter

sett inn plantegning av leilighet

Tårnene er satt sammen av 4 typiske etasjer. Etasjene er delt inn i 5 seksjoner, som settes sammen til et ulikt antall leiligheter. De 4 typiske etasjene består av enten 5 mindre leiligheter, 3 større leiligheter, eller 2 sammensatte etasjer der 3 leiligheter går over to plan. Denne oppbyggingen er svært rasjonell med tanke på plassering av sjaker, sim kan følge den faste inndelingen gjennom hele tårnet. 

Kvartalets plassering gjør det aktuelt å lege til rette for barnefamilier som ønsker å bo setralt. Leilighetene som går over to etasjer vil ha mange av kvalitetene til et klassisk rekkehus, kombinert med sentral beliggenhet og utsikt. Dette vil bidra til en mr sammensatt gruppe av beboere. 

 

Snitt (?) 

sett inn snitt

+ video 

 

large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt