Menyknapp

Kvanneslandet - regulering av hytteområde

HVOR: HØVÅG, LILLESAND KOMMUNE KOMMUNE
PLANLEGGER/ARKITEKT: TROLLVEGG
OPPPDRAGSGIVER: PRIVATE GRUNNEIERE
TYPE: DETALJREGULERINGSPLAN
FASE: UNDER UTVIKLING

I overkant av 40 fritidshytter skal detaljreguleres på Kvanneslandet i Høvåg. Hyttene plasseres skånsomt i terrenget og det etableres adkomst hensynsfullt i naturlige traseer mellom koller. Det tidligere kulturlandsskapet er i dag delvis gjenvokst og delvis myrområde som følge av dårlig drenering og vedlikehold.  Vi har bevart og kultivert kulturlandsskapet og har en målsetning om at de som ferierer her i fremtiden vil kunne spille frisbeegolf, fotball og badminton på disse engene. Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning.

Link til Google maps

large
small
staaende
small
staaende
small
small
large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt