Menyknapp

Blom Bakke Brygge

KOMMUNE: GRIMSTAD

HVOR: FEVIK

KUNDE: BLOM-BAKKE BRYGGE AS

TYPE: BOLIGPROSJEKT 

ARKITEKT: TROLLVEGG / REGULANT: STÆRK & CO

ÅR: 2020 - PÅGÅENDE PROSJEKT

På oppdrag fra Blom-Bakke Brygge AS har Trollvegg tegnet et nytt boligprosjekt langs bryggekanten i idylliske Fevik. Det planlegges å bygge tre leilighetsbygg med ca. 100 leiligheter. Det skal etableres flotte utearealer, lekeplass og oppgradering av eksisterende sandstrand. boligprosjektet ligger rett ved strandpromenaden, som skal utbedres og utvides til fordel for alle turgåere og beboere i området. 

Målsetningen har vært å tegne moderne arkitektur med rene linjer. Bygningsfasadene skal oppføres med en blanding av lys tegl, lyse og homogene overflater med innslag av tre elementer. Dette skaper liv og et fint spill i fasaden. 

stilig render!

Plassen i dag

Den foreslåtte tomten består i dag av en møbelbutikk som på sikt skal avvikles. Dette åpner opp for transformasjon av området fra næringsområde til boligformål. Tomten ligger sentralt plassert på Fevik, nede ved bryggekanten. Området består i dag av store forretningsbygg med parkering og store asfalterte flater. Det er i dag et opparbeidet stort plenareal med tilgang til privat badestrand. Det går en promenade langs vannkanten som i dag blir flittig brukt av beboerne på Fevik. Promenaden er dårlig belyst og kan for enkelte oppleves mørk og utrivelig. Tomten er omringet av noe næringsbebyggelse med store volumer og noe boligbebyggelse i bakkant av tomta.  

+ ortofoto med avgrensning i rødt + litt omgivelser

 

Situasjonsplan

+ sett inn situasjonsplan nedenfor

I vårt forslag er det plassert inn tre leilighetsbygg med avtrappende høyder fra 3 til 5 etasjer. Det er store utearealer mellom bygningene som slipper inn lys og luft til leilighetene. Side om side med lelighetene kommer en badestrand. Denne blir offentlig tilgjengelig og de nye beboerne kan kjenne på havets vær og vind, og gå ned til badestranden i bare morgenkåpe og tøfler. Det skal også etableres nye båtplasser. De nye boligene får direktee tilgang på kyststien hvor du kan følge kystlinjen både nordover og sørover langs strender, svaberg og lune viker. 

 

Arkitektonisk uttrykk

sett inn snitt, kanskje bare et enkelt utsnitt som viser høyde + p-under kjeller

 

De nye byggene er tiltenkt oppført med en blanding av lys tegl, lyse og rene overfalter med innslag av tre elementer. Dette skaper liv og et fint innspill i fasaden. Prosjektet vil fremstå som nytt og moderne, men ved å spille på variasjon i materialene blir bygningene fremstå som mykere for omgivelsene. Det har likevel vært viktig å fremheve dagens byggeskikk og gi uttrykk for noe nytt og spennende. Bygningene er "flettet" inn i hverandre for å skape spennende uterom som slipper inn lys og luft. Når bygningsvolumene øker i størrelse er det viktig å skape variasjon for å unngå at prosjektet fremstår som monotont for omgivelsene det skal stå i. 

 

Leilighetene

sett inn plantegning

Prosjektet inneholder ulike leilighetstyper fra 2 til 4 soverom?. Det gjør at prosjektet kan passe til folk i ulike aldre og livsfaser. Det har vært en visjon å skape et prosjekt med mangfold av mennesker. Samtlige leiligheter får egen balkong og det har vært et mål at flest mulig/alle leilighetene skal ha sjøutsikt. Prosjektet har en nedtrapping som gir mulighet for de øverste etasjene til å få flotte og store terrasser med mye sol og fantastisk utsikt. Totalt omfatter prosjektet ca. 100 leiligheter.

Siktlinjer

sett inn bilde av siktlinjer

Parkering

Parkering legges i parkeringsanlegg under bakken. Dette gir mer rom for bilfrie soner og uterom for beboerne. Det skal etableres noen gjesteparkeringsplasser på bakkeplan. Disse plasseres rett ved hovedatkomsten til området for å unngå å ta opp unødig plass i prosjektet.

 

small
small
large
large
large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt