Menyknapp

Plankart

Vi tegner i Focus kart som viser pågående planer og tidligere planer (ulik fargekode) evt. interaktivt kart

Trollvegg Plan

HJBndkc dxjvlx vlxmv xdmdlzca dcsd cs d clkjdzclk sds d vspdv ksdmvs vksfkbdfkljbldkfjbl sd vlsv lskvlm

Prosjektledelse

Vi hjelper deg gjennom hele reguleringsprosessen. I Trollvegg er vi opptatt av å sikre kunden god veiledning gjennom sitt prosjekt. fremdrift, trygghet, ....

By- og stedsutvikling

Trollvegg Plan jobber både med byfortetting og nye boligfelt... Vi... OSV. Litt generelt Homborsund Hunsfos Tananger His bydelssenter Hollenderbyen Lumber

<p>Situasjonsplan</p>

Situasjonsplan

Heiheiehei

Heipådei

3D-planlegging og regulering

Vi planlegger og regulerer i 3D

Samfunnsplanlegging

Video

Vi kan lage trolldeig

Analysearbeid

Vi utarbeider muligetsstudier, volumstudier og...

<p> </p>

<p><br />
Vi er opptatt av historie, men vi bygger for fremtiden. Våre prosjekter er også ofte forankret i områdets historie og vi er opptatt av å fremheve de stedegne kvalitetene. Gjennom denne tilnærmingen kan forholdet mellom områdets originale karakter og ny bebyggelse danne gode steder med en sterk identitet.  </p>

<p>Vi har mulighet til å se på områder med nye øyne....</p>

 


Vi er opptatt av historie, men vi bygger for fremtiden. Våre prosjekter er også ofte forankret i områdets historie og vi er opptatt av å fremheve de stedegne kvalitetene. Gjennom denne tilnærmingen kan forholdet mellom områdets originale karakter og ny bebyggelse danne gode steder med en sterk identitet.  

Vi har mulighet til å se på områder med nye øyne....