Menyknapp

Planer

BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) er bedre samhandling og kommunikasjon i prosjektet med hovedfokus på informasjonsoverføring i interne grensesnitt eller mellom fagfeltene, helt frem til FDVU (Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling). Dette må støttes av både teknologi og arbeidsprosesser.

Partene må tilrettelegge modeller eller informasjonsgrunnlag til bruksområder som er spesifisert. Dette formålet oppnåes ved å sette krav til BIM-modellen (herunder også tegningsmodellen i 3D) og sørge for gode koordineringsprosedyrer. Vi kan hjelpe deg med å tilrettelegge ditt BIM-prosjekt på en profesjonell måte. Vår mangfoldige erfaring fra byggherre-, entreprenør-, planlegging-, opplæring- og programvaresiden gjør at vi kan tilby akkurat det du trenger for å lyktes og tjene på BIM.

Programmer

Hovedformålet ved bruk av BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) er bedre samhandling og kommunikasjon i prosjektet med hovedfokus på informasjonsoverføring i interne grensesnitt eller mellom fagfeltene, helt frem til FDVU (Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling). Dette må støttes av både teknologi og arbeidsprosesser.

Programmer. Partene må tilrettelegge modeller eller informasjonsgrunnlag til bruksområder som er spesifisert. Dette formålet oppnåes ved å sette krav til BIM-modellen (herunder også tegningsmodellen i 3D) og sørge for gode koordineringsprosedyrer. Vi kan hjelpe deg med å tilrettelegge ditt BIM-prosjekt på en profesjonell måte. Vår mangfoldige erfaring fra byggherre-, entreprenør-, planlegging-, opplæring- og programvaresiden gjør at vi kan tilby akkurat det du trenger for å lyktes og tjene på BIM.

Forvaltning

Hovedformålet ved bruk av BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) er bedre samhandling og kommunikasjon i prosjektet med hovedfokus på informasjonsoverføring i interne grensesnitt eller mellom fagfeltene, helt frem til FDVU (Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling). Dette må støttes av både teknologi og arbeidsprosesser.

Partene må tilrettelegge modeller eller informasjonsgrunnlag til bruksområder som er spesifisert. Dette formålet oppnåes ved å sette krav til BIM-modellen (herunder også tegningsmodellen i 3D) og sørge for gode koordineringsprosedyrer. Vi kan hjelpe deg med å tilrettelegge ditt BIM-prosjekt på en profesjonell måte. Vår mangfoldige erfaring fra byggherre-, entreprenør-, planlegging-, opplæring- og programvaresiden gjør at vi kan tilby akkurat det du trenger for å lyktes og tjene på BIM.

Vil du lyktes med BIM og ha glede av prosjektdataene inn i fremtiden,